Milyen előnyei vannak, ha minket választ?

Jelentkezzen most!Készen áll a kezdésre? 1 kattintás és már úton is van a biztos, jövedelmező nyelvtudás felé! Töltse ki a jelentkezési lapot és munkatársunk max. 72 órán belül felkeresi Önt!

Jelentkezek a nyelvtanfolyamra!

Adatvédelmi nyilatkozat


A Creative Soul Kft. hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját látogató ügyfelek személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Creative Soul Kft.a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. Kapcsolatfelvételi űrlapot használva minden alkalommal e-mailben is értesítést kap kezelt adatairól.
Az email cím aktiválása kötelező.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Társaságunk az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A Creative Soul Kft. A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha arra a törvény felhatalmazza. Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására.

Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat társaságunk szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Itt hívjuk fel figyelmét arra,hogy személyes adatainak önkéntes megadásával hozzájárul azok kiadásához harmadik személynek –jelen esetben a szintfelmérést és az oktatást végző, tanfolyamot lebonyolító személy/ek számára kapcsolattartási célból. A fenti célok megvalósítására a Creative Soul Kft. olyan eljárási szabályokat alakított ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt előírások érvényre juttatására.